WNT

WNT

Gegevens 2020
bedragen x € 1 DE van der Kamp MHF Knaapen PJE Breukers
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 - 31-12 01-01 - 31-08 26-08 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,889 0,889 1
Dienstbetrekking? Ja Nee Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 80.282 113.190 41.098
Beloningen betaalbaar op termijn 11.775 0 6.044
Subtotaal 92.057 113.190 47.142
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 178.689 133.816 70.488
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 92.057 113.190 47.142
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 DE van der Kamp MHF Knaapen
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 - 31-12 01-10 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,889 0,889
Dienstbetrekking? Ja Nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 73.677 43.780
Beloningen betaalbaar op termijn 10.990 0
Subtotaal 84.667 43.780
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.466 48.898
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 84.667 43.780