II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve

Specificatie onttrekkingen algemene reserve

Specificatie onttrekkingen uit Algemene Reserve 2020
Op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen boekjaar 2020
Reden onttrekking Onttrekking Begr.wijz. Adm.wijz.
Vormen nwe BR Tekorten Sociaal Domein € 9.027.000,00 7-2020
Vormen nieuwe VZ Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) € 930.000,00 21-2020
Invasieve plantensoorten (PNL-post 3b) € 95.030,00 prim.begr.
Ontwikkelvisie Smids Dorpsstraat Driel € 91.740,00 53-2020
Formatie: wetswijziging inburgering (PNL-post 59) € 60.000,00 prim.begr.
Schoolmaatschappelijk werk (6.610.9010) € 50.000,00 prim.begr.
Sloop gebouwen 't Fort (PNL-post 66a) € 50.000,00 prim.begr.
Herdenking WOII eenmalig 2020 (PNL-post 48a) € 37.500,00 prim.begr.
Preventie overgewicht jeugd JOGG (PNL-post 53a) € 35.000,00 prim.begr.
Opstellen herinrichtingsscenario's (PNL-post 66b) € 25.000,00 prim.begr.
Actualiseren beheerplannen (IBOR) (PNL-post 39 € 21.938,50 prim.begr.
Uitvoering woonagenda 2020 (PNL-post 71a) € 21.239,00 prim.begr.
Kwelwaterproblematiek Oosterhout € 20.470,00 56-2020
Erfgoed eenmalig 2020 (PNL-post 40a) € 20.000,00 prim.begr.
Doorontw. particip.meth. speelpl.(PNL-post 55a) € 20.000,00 prim.begr.
Huur noodlokalen De Meeuwenberg € 20.000,00 54-2020
Meer muziek in de klas (PNL-post 45) € 18.682,62 prim.begr.
Inzet projectregisseur speelplannen (PNL-post 55b) € 17.500,00 prim.begr.
Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (PNL-post 41b) € 16.800,00 prim.begr.
Bronzen beeld generaal Sosabowski (PNL-post 50) € 11.143,50 prim.begr.
Geoormerkte storting armoedebeleid kinderen € 9.746,00 14-2020
Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (PNL-post 63b) € 9.578,03 prim.begr.
Informatie Awareness (PNL-post 72) € 8.000,00 prim.begr.
Evaluatie bomenbeleid € 6.750,00 51-2020
Subtotaal € 10.623.117,65
Op basis van restantkredieten voorgaande jaren
Reden onttrekking Onttrekking Begr.wijz. Adm.wijz.
Implem. Omgevingswet (rest. claim 2019) 68303045 € 150.632,68 60-2020
Schulden en preventie (rest. claim 2019) 66711000 € 140.000,00 60-2020
Opstellen IBOR (rest. claim 2019) 62102025 € 64.215,00 60-2020
Sociale dorpsprofielen (rest. claim 2019) 66103010 € 62.761,44 60-2020
Kunst en cultuur (rest. claim 2019) 65501020 (pnl22-2017) € 42.260,00 60-2020
Mobiliteit op maat (rest. claim 2019) 62501020 € 26.850,06 60-2020
Armoedebel. kinderen (rest. claim 2019) 66303025 € 19.839,00 60-2020
Kosten verh. asielinstr. (rest. claim 2019) 66105020 € 16.636,00 60-2020
ICT samenwerking LW: restant jaarschijf 2019 € 16.180,00 60-2020
Proc. woonw.standpl. (rest. claim 2019) 68302040 € 14.581,00 60-2020
Uitw. visie pijlers vastg. (rest. claim 2019) 66104003 € 12.677,00 60-2020
Strat. huisv.plan (rest. claim 2019) 64201000 € 10.651,00 60-2020
Bestrijd. inv. plantens. (rest. claim 2019) 62102030 € 10.240,00 60-2020
Beeld. kunst nieuwe hal (rest. claim 2019) 65301055 € 10.106,14 60-2020
Inh. procesbegel. SD (rest. claim 2019) 66100005 € 8.100,00 60-2020
Websites onsoverbet. (rest. claim 2019) 66103000 € 5.500,00 60-2020
Voorber.kred. Nwe Aamsestr. (rest. claim 2019) 62101015 € 4.618,59 60-2020
Uitrollen vitale sportp. (rest. claim 2019) 65201000 € 2.277,24 60-2020
Kernger. werken (rest. claim 2019) 66103001 € 1.232,57 60-2020
Subtotaal € 619.357,72
Totaal € 11.242.475,37