Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2020 Bij Af Saldo 31-12-2020
BR kap.last. Ambtshuis 910 0 28 882
BR kap.last. Hockeycomplex 1.084 0 68 1.016
BR kap.last. Heteren-Centrum 4.162 0 178 3.983
BR kap.last. kunstgras Spero 280 0 24 256
BR kap.last. sporthal HPC 1.351 0 48 1.303
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. 250 0 62 188
BR kap.last. P&R garage Elst 392 0 5 387
BR kap.last. huisvesting 773 0 0 773
BR kap.last. Bemmelseweg 485 0 0 485
BR verv. materieel Openb. W. 2.550 90 214 2.426
BR brede scholen 0 181 0 181
Totaal 12.237 270 628 11.879