Overzicht aanwending onvoorzien

Overzicht aanwending onvoorzien

Maand Nr. wijz. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Bedrag
Raming oorspronkelijke begroting 2020 55
mei 8 Dekking lasten Lokale Omroep jaar 2020 -13
oktober 61 Speelvoorziening De Vierslag Elst: aanvullend budget -4
november 15 Toevoeging voordelig saldo 2e Berap 2020 543
62 Dorpendeal Slijk Ewijk -12
63 Bijdrage jaar 2020 Lexkesveer -25
Restant in jaarrekening 2020 544