WNT

WNT

Terug naar navigatie - WNT
Gegevens 2019
bedragen x € 1 DE van der Kamp MHF Knaapen
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 - 31-12 01-01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,889 0,889
Dienstbetrekking? Ja Nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 73.677 43.780
Beloningen betaalbaar op termijn 10.990 0
Subtotaal 84.667 43.780
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 172.466 48.898
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 84.667 43.780
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1 CWW van de Berg AJ van den Brink AMP Raijmakers
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier PLV Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 - 30-09 01-01 - 31-08 01-09 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,75 0,5926 0,3333
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 79.983,80 54.594,42 22.482,39
Beloningen betaalbaar op termijn 10.930,14 6.550,91 2.826,82
Subtotaal 90.913,94 61.145,33 25.309,22
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 141.750,00 112.001,40 62.993,70
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 90.913,94 61.145,33 25.308,22

Toelichting WNT 2018

Terug naar navigatie - Toelichting WNT 2018

In de jaarstukken 2018 zijn ten onrechte geen bezoldigingsgegevens in het kader van de WNT opgenomen ten aanzien van M.H.F. van Knaapen (gemeente secretaris a.i.), dit herstellen we in deze jaarrekening door middel van het corrigeren van de vergelijkbare cijfers. Het gaat om bezoldiging van € 43.670 over de periode 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018. Waarbij sprake is van een maximum bezoldiging over die periode van € 72.254. De fout leidt niet tot een onverschuldigde betaling.