Uitgaven

3,65%

€ 4.379

x € 1.000
3,65% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 754

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

1859,87%

€ 3.625

x € 1.000

Programma 10 Algemeen bestuur

Uitgaven

3,65%

€ 4.379

x € 1.000
3,65% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 754

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

1859,87%

€ 3.625

x € 1.000

Wat heeft het programma 10 Algemeen bestuur gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
0.1 Bestuur.
Lasten 2.900 3.302 -403
Baten 0 -134 134
Totaal 0.1 Bestuur. 2.900 3.169 -269
0.2 Burgerzaken.
Lasten 1.172 1.076 96
Baten -701 -620 -81
Totaal 0.2 Burgerzaken. 471 456 15

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

0.1 Bestuur Voordelen Nadelen I/S
- Op basis van een berekening bij TR4-2019 was een bedrag van € 907.200 (aanvullend) gestort in de VZ Wethouderspensioenen. Op basis van een nacalculatie bij het opstellen van de jaarrekening bleek in eerste instantie dat er € 102.000 kon vrijvallen. Bij de accountantscontrole in mei  2020 kwam echter naar voren dat hierbij een onjuiste en te hoge rekenrente was gehanteerd. Dit betekent dat er een aanvullende storting van € 304.000 moest plaatsvinden. Per saldo is ten opzichte van TR4-2019 dus sprake van een nadeel van € 202.000.

- Hogere dan geraamde vergoedingen en tegemoetkomingen voor raadsleden.

- Hogere dan geraamde sociale uitkeringen gewezen wethouders.

Saldo diverse overige voor- en nadelen.
  202


44

18

5
I


I

I

I
Totaal 0 269  

Verbonden partijen

De Eurregio RijnWaal en Arnhem Nijmegen City Region dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.