Uitgaven

11,68%

€ 14.004

x € 1.000
11,68% Complete

Inkomsten

0%

€ 3

x € 1.000
0% Complete

Saldo

7184,25%

€ 14.001

x € 1.000

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Uitgaven

11,68%

€ 14.004

x € 1.000
11,68% Complete

Inkomsten

0%

€ 3

x € 1.000
0% Complete

Saldo

7184,25%

€ 14.001

x € 1.000

Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
0.4 Overhead.
Lasten 13.963 14.004 -40
Baten -1 -3 2
Totaal 0.4 Overhead. 13.962 14.001 -38