II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve

Specificatie onttrekkingen algemene reserve

Specificatie onttrekkingen uit Algemene Reserve 2019
Op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen boekjaar 2019
Reden onttrekking Onttrekking Begr.wijz. Adm.wijz.
Treffen van nieuwe VZ Gronden Driel € 579.139,00 4-2019
MFC Valburg: Afboeken boekwaarde € 300.843,00 5-2019
Uitvoeringskosten verhoogde asielinstroom € 263.364,00 16-2019
WMO Doelgroepenvervoer (PNL-pst 51) € 160.339,00 1-2019
Armoedebeleid kinderen € 160.161,00 16-2019
Optimaliseren zorg en ondersteuningsstructuur PNLpst 41) € 98.372,77 1-2019
Projcesbegeleiding Sociaal Domein € 73.837,63 51-2019
Implementatie Omgevingswet (PNL-pst 59a) € 64.807,13 1-2019
Sociale Dorpsprofielen Zicht op preventie in SD (PNLpst 44) € 64.124,45 1-2019
Masterplan Airbornregio (PNL-pst 29b) € 60.000,00 1-2019
Proj. Gevelstimulering restant claim AR 2018 € 56.926,99 64-2019
Procesvoorst. nw zwembad (PNL-pst 40) € 50.000,00 1-2019
Land van Tap plankosten (PNL-pst 58) € 50.000,00 1-2019
School Maatschappelijk Werk € 50.000,00 3-2019
PNL-post 23 Uitvoering resterende projecten LOP € 49.246,47 208-2019
Mobiliteit op maat (PNL-pst-5) € 40.407,36 1-2019
Overbetuws Oorlogsverhaal (PNL-pst 29a) € 40.000,00 1-2019
Overbetuwe Doet (PNL-pst 66) € 35.000,00 1-2019
MFC Valburg: Sloop pand Molenstraat 1 € 30.000,00 5-2019
Opst. strategisch meerjarig huisvestingspl.ondw. € 29.348,55 1-2019
Proj. Strijdige bewoning PNL-pst 37-2018 restant claim AR € 27.025,92 64-2019
MFC Valburg: opstellen inrichtingsplan Molenhoekplein € 26.000,00 5-2019
Duurzame mobiliteit:(PNL-pst-4a) € 25.000,00 1-2019
Kwaliteit werklocaties (PNL-pst 22) € 25.000,00 1-2019
Werkbudget uitw. pijlers visie vastgoed (PNLpst31) € 24.500,00 1-2019
Onderzoek naar alternatief Gelrepas (PNL-pst 42) € 21.980,58 1-2019
Uitvoering Woonagenda (PNL-pst 63a) € 21.239,00 1-2019
De Vallei: vergoeding voor asbestsanering € 20.750,00 62-2019
Participatie speelplannen (PNL-pst 38a) € 20.000,00 1-2019
Project Omgevingsvisie: restant claim 2018 AR € 19.867,29 64-2019
Fietspad Nieuwe Aamsestraat - Regenboog € 18.918,11 63-2019
Inzetten projectregisseur speelplannen (PNL-pst 38c) € 17.500,00 1-2019
Proces Woonwagenstandplaatsen € 15.419,07 18-2019
Speelterrein De Morel PNL-post 20-2018 restant claim AR € 15.000,00 64-2019
Volksgezondheid PNL-post 30-2018 restant claim AR € 14.398,57 64-2019
Projectbudget ICT samenwerking Lingewaard € 14.333,13 60-2019
Proj. BAG terugmeldingen PNL-pst 38-2018 restant claim AR € 14.219,72 64-2019
Speelonderzoek 12+ en extra inv. (PNL-pst 35a) € 14.000,00 1-2019
Onderzoek vitale sportparken (PNL-pst 28) € 13.636,10 1-2019
Uitv. actiepunten Nota Recreatie en Toerisme (PNLpst 37a) € 12.500,00 1-2019
Opstellen IBOR € 10.785,28 61-2019
Projectplan Toekomst beh. en onderh. brede scholen € 10.506,89 59-2019
Bestrijden invasieve soorten € 9.760,00 64-2019
Uitbr. Tijdelijke fietsenstalling Elst centraal € 6.400,00 52-2019
Preventie overgewicht via JOGG (PNL-pst 34) € 5.225,00 1-2019
Opstellen Ontwikkelingsvisie Linge (PNL-pst 7) € 1.344,75 1-2019
Subtotaal € 2.681.226,76
Op basis van restantkredieten voorgaande jaren
Reden onttrekking Onttrekking Begr.wijz. Adm.wijz.
Uitvoeringsplan Opgeteld Beter (restant claim) € 102.431,00 7-2018
Omgevingswet (restant claim) € 60.738,00 1-2018
Krediet Nieuwbouw Helster (restant claim) € 22.054,00 61-2018
Nota recreatie en toerisme (restant claim) (PNLpst 16-2018) € 19.457,00 1-2018
Proj. Optimalen verbinding kernen (restant claim)(PNL6/16) € 17.125,00 1-2016/TR1-18
Haalbaarheidsstudie (PNL-pst 25-2015) (restant claim) € 11.786,00 1-2015/TR1-18
Kerngericht werken (restant claim) € 9.175,08 62-2018
Kunst en cultuur (restant claim) (PNL-pst 22-2017) € 2.740,00 1-2017
Ondermijning (restant claim) PNL-post 1-2018) € 998,00 1-2018
Glasvezel (restant claim) € 45,23 55-2018
Subtotaal € 246.549,31
Totaal € 2.927.776,07