Overzicht aanwending onvoorzien

Overzicht aanwending onvoorzien

Maand Nr. wijz. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Bedrag
Raming oorspronkelijke begroting 2019 55
Januari 2 MFA Randwijk: extra budget: betreft dekking kapitaallasten -11
4 Verwerving gronden ten oosen van Driel: betreft rente last -4
53 IHP 2019 School Lichtenbeek: betreft dekking kapitaallasten -4
54 Vervangen eikenbomen Zesmorgen: betreft dekking kapitaallasten -2
Februari 6 Extra krediet realisatie MFC Valburg: betreft dekking kapitaallasten en exploitatielasten -26
7 Aanpassing SKAR gedeelten tbv basisschool De Vallei: betreft dekking kapitaallasten -12
8 Aanvullend budget Vitaalsportpark De Pas en aanleg multicourt: betreft dekking kapitaallasten -11
April 59 Werkzaamheden noordoever Eisenhowerplas Elst: betreft dekking kapitaallasten -6
Restant in jaarrekening 2019 -20