Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2019 Bij Af Saldo 31-12-2019
BR kap.last. Ambtshuis 937 0 27 910
BR kap.last. Hockeycomplex 1.152 0 68 1.084
BR kap.last. Heteren-Centrum 4.340 0 178 4.162
BR kap.last. kunstgras Spero 305 0 24 280
BR kap.last. sporthal HPC 1.399 0 48 1.351
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. 312 0 62 250
BR kap.last. P&R garage Elst 396 0 5 392
BR kap.last. huisvesting 788 0 15 773
BR kap.last. Bemmelseweg 485 0 0 485
BR verv. materieel Openb. W. 3.574 92 148 3.519
Totaal 13.688 92 576 13.205