X. Nieuwe investeringen 2022-2025

Nieuwe investeringen 2022-2025

Nieuwe investeringen 2022-2025
Nr. Omschrijving Jaar Bruto inv. Reserves Derden / Netto inv.
uitv. eenmalig e.d. grondexpl. eenmalig
Programma 1. Openbare orde en veiligheid
-
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat
1. Rehabilitatie Vogelzang Elst
a. Jaarschijf 2022 2022 239 10 10 219
b. Jaarschijf 2023 2023 239 10 10 219
2. Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N.
a. Investeringsbudget 2022 250 250
3. Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord
a. Vervanging wegdekken 2022 (al € 360.000 in 2020 en 2021) 2022 295 295
4. Stationsomgeving Zetten-Andelst
a. Investeringsbedrag 2022 500 50 450
Programma 3. Economische zaken
-
Programma 4. Onderwijs
5. Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel
a. Grondkosten 2022 2022 218 218
b. Investeringsbedrag 2022 2022 2.016 2.016
c. Investeringsbedrag 2023 2023 2.000 2.000
6. Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout
a. Investeringsbedrag 2023 3.732 3.732
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie
7. Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie
a. Investeringsbedrag 2023 22.000 22.000
Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
-
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
-
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8. Revitalisering Centrumplan Oosterhout
a. Budget voor realisering jaarschijf 2022 2022 1.900 1.900
9. Revitalisering Centrumplan Driel
a. Budget voor realisering jaarschijf 2025 2025 1.450 1.450
Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering
-
x
Programma 10. Algemeen bestuur x
-
Totalen 34.839 20 70 34.749