Uitgaven

0,66%

€ -693

x € 1.000
0,66% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 236

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

51,05%

€ -457

x € 1.000

Programma 3 Economische zaken

Uitgaven

0,66%

€ -693

x € 1.000
0,66% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 236

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

51,05%

€ -457

x € 1.000

Toelichting

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Wij zetten daarom in op een sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening.
In Overbetuwe zijn bijna 4.500 (bedrijfs)vestigingen die samen zorgen voor 21.500 banen. Het afgelopen jaar was er een groei van bijna 6% van de werkgelegenheid (1.140 nieuwe banen). Overbetuwe is na Arnhem en Nijmegen de grootste gemeente qua werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen.  

Beleidsnota's

Economisch Uitvoeringsprogramma 2019 - 2022

Wat willen we bereiken?

Economische zaken

Gemeente Overbetuwe werkt al jarenlang nauw samen met ondernemers om te komen tot een sterk vestigingsklimaat. Kansen en problemen worden gezamenlijk opgepakt. De ambitie is om deze samenwerking verder uit te bouwen. Gemeente Overbetuwe staat al jarenlang bekend als een ondernemersvriendelijke gemeente. De ambitie is om dit minimaal behouden en vooral verder te versterken zodat ondernemers zich optimaal op hun ondernemerschap kunnen richten.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 693 627 627 627
Baten 236 236 236 236

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 428 362 362 362

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 225 225 225 225
Baten 199 199 199 199

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 40 40 40 40
Baten 37 37 37 37

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Ondernemerscentrum De Schalm BV

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Banen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 654,7 661,4 714 - 774 LISA
Vestigingen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 142,7 144,6 148,6 - 145,9 LISA
% Functiemenging 51 50,8 52,5 - 52,8 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research