Uitgaven

0,54%

€ 617

x € 1.000
0,54% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 327

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

0%

€ 289

x € 1.000

Programma 3 Economische zaken

Uitgaven

0,54%

€ 617

x € 1.000
0,54% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 327

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

0%

€ 289

x € 1.000

Toelichting

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Wij zetten daarom in op een sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening.
In Overbetuwe zijn 4.579 (bedrijfs)vestigingen die samen zorgen voor 22.446 banen. Het afgelopen jaar was er een groei van ruim 5% van de werkgelegenheid (1.128 nieuwe banen). Overbetuwe is na Arnhem en Nijmegen de grootste gemeente qua werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen.  

Beleidsnota's

Economisch Uitvoeringsprogramma 2019 - 2022

Wat willen we bereiken?

Economische zaken

Gemeente Overbetuwe werkt al jarenlang nauw samen met ondernemers om te komen tot een sterk vestigingsklimaat. Kansen en problemen worden gezamenlijk opgepakt. De ambitie is om deze samenwerking verder uit te bouwen. Gemeente Overbetuwe staat al jarenlang bekend als een ondernemersvriendelijke gemeente. De ambitie is om dit minimaal behouden en vooral verder te versterken zodat ondernemers zich optimaal op hun ondernemerschap kunnen richten.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2021 BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024
3.1 Economische ontwikkeling.
Lasten 258 258 258 258
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling. 258 258 258 258
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Lasten 199 199 222 222
Baten -170 -170 -170 -170
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 29 29 52 52
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 40 40 40 40
Baten -37 -37 -37 -37
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 3 3 3

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Ondernemerscentrum De Schalm BV

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
Banen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 661,4 714 745,1 - 792,1 LISA
Vestigingen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 144,6 148,6 152,7 151,6 LISA
% Functiemenging 50,8 52,5 53,3 - 53,2 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research