Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

69. Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk

69. Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2019

Het college voert diverse gesprekken in de samenleving om te werken aan toekomstbestendige kernen. De inzet is dan om levendige dorpen te behouden met een duidelijk eigen karakter en identiteit. In Randwijk hebben wij in 2014 en 2015 gesprekken gevoerd met voetbalclub EMM over hun velden en kleedaccommodatie (lees nulmeting kleedkamers). Met de Randwijkse Hof spraken wij over de levensvatbaarheid op de (middel)lange termijn, nadat het dorpshuis een periode gesloten is geweest. Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 en 2017 gaf wethouder Hol aan dat wij samen met de belangrijkste partijen een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie voor Randwijk gaan uitvoeren in 2016 en in 2017 voorleggen.

Beoogd effect

Het beoogde effect is dat het college en de gemeenteraad een keuze kan maken op basis een gedegen haalbaarheidsonderzoek, waarbij zowel inhoudelijke haalbaarheid, als ruimtelijke en financiële haalbaarheid is meegenomen. We nemen niet alleen het gebouw mee in dit onderzoek, maar we verkennen ook de mogelijkheden van de velden en de buitenruimte om het gebouw. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  • B&W advies en informatiememo gemeenteraad 12 april 2016
  • B&W advies en informatiememo gemeenteraad 21 juni 2016
  •  (indien haalbaar) Invlechten in Kadernota met PNL bedrag en behandeling in raad 28 juni 2016
  • Het politieke besluitvormingsproces in het college en gemeenteraad afronden in het tweede kwartaal van 2017