Programma 9 | Financiën en bedrijfsvoering

Toelichting

Gemeente Overbetuwe voert een vernieuwend, solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede langetermijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden. We behoren nu tot de 15% goedkoopste gemeenten van Nederland.

Binnen dit programma zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

  • Invoeren “anders werken, altijd digitaal, plaatsonafhankelijk (@@P)”
  • Zorgen voor solide en toekomstbestendige financiën
  • Verbeteren sturing
  • visie op vastgoed

In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u op hoofdlijnen nadere informatie over deze speerpunten en andere bedrijfsvoeringsaspecten.

Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. Dit komt tot uiting in een solide, transparante, vraaggerichte en flexibele bedrijfsvoering ten behoeve van dit primaire proces. In 2020 kenmerkt de relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces zich als een ‘klant-leverancier’ relatie. De komende jaren werken we daar als organisatie, samen met externe partners, in juiste stappen naartoe.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 12.505.887 12.505.617 12.505.617 12.505.617
Baten 1.119 1.119 1.119 1.119

Taakveld | 0.4 Overhead

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 12.505.887 12.505.617 12.505.617 12.505.617
Baten 1.119 1.119 1.119 1.119

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2017 2018 2019 2020
33. Aanpassing huisvesting            
a. Fase 1 2017 1.500.000   81.000    
  Dekking ten laste van structurele voordelen bedrijfsvoering ed.       -81.000    
b. Fase 2 2018 3.500.000     190.000  
  Dekking ten laste van structurele voordelen bedrijfsvoering ed.         -190.000  
      TOTAAL 0 0 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Geen.