Programma 3 | Economische zaken

Toelichting

Overbetuwe heeft ruim 4.000 bedrijven. Uit onderzoek  blijkt dat Overbetuwe bij de 50 toplocaties van Nederland hoort. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Gemeente Overbetuwe vindt het daarom belangrijk om het huidige ondernemingsklimaat te behouden/versterkenen en te zorgen voor een goede dienstverlening voor ondernemers.

Wat willen we bereiken?

Sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening

De gemeente Overbetuwe zet samen met Overbetuwse ondernemers in op volgende drie speerpunten:

  • Ambitie en samenwerking
  • Ondernemersvriendelijke gemeente
  • Sterke en vitale werklocaties

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 786.725 786.725 786.725 786.725
Baten 618.194 618.194 618.194 618.194

Taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 279.446 279.446 279.446 279.446

Taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 449.936 449.936 449.936 449.936
Baten 582.193 582.193 582.193 582.193

Taakveld | 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 57.343 57.343 57.343 57.343
Baten 36.001 36.001 36.001 36.001

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:

           

Nr.

Omschrijving

Jaar uitv.

Invester. BCF

2017

2018

2019

2020

13.

Verhoging EZ-budget

2017

(exploitatie)

33.000

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

33.000

0

0

0

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) index 2013 Overbetuwe 104 Atlas voor Gemeenten Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (100) wordt ge
2013 Nederland 100
Functiemenging % 2015 Overbetuwe 50,6 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2015 Nederland 51,3
Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2015 Overbetuwe 137,8 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2015 Nederland 122,4