Intro begrotingsapp

Digitaal en transparant!

Onze gemeente heeft jaarlijks een begroting van ongeveer 90 miljoen euro. Maar waar besteden we dit gemeenschapsgeld eigenlijk aan? Welke investeringen doen we het komende jaar? De gemeente Overbetuwe wil hierin transparant zijn. In deze digitale omgeving vindt u daarom een overzicht van onze inkomsten, de programma’s en bijbehorende kosten op een overzichtelijke – digitale- manier. 

Op dit moment (oktober 2016) ziet u alleen nog de begroting voor 2017. Vanaf 2017 voegen wij regelmatig de laatste financiële gegevens toe. Bijvoorbeeld kwartaalrapportages en de jaarrekening. Zo hebben wij én u altijd inzicht in de financiële positie van onze gemeente.

 

Namens het college van B&W,

 

Toon van Asseldonk

Burgemeester van Overbetuwe