Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

67. Visie op Vastgoed

67. Visie op Vastgoed
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 28-02-2018

Een visie op vastgoed ontwikkelen waarbij ons gemeentelijk vastgoed strategisch kan worden ingezet. Dit speerpunt heeft een relatie met speerpunt 3. Kostendekkende tarieven accommodaties. 

Beoogd effect

Door een integrale visie op vastgoed te ontwikkelen wordt duidelijk wanneer welke objecten voor de beleidsdoelstellingen op maatschappelijk gebied ingezet kunnen worden. Ook is dit een basis om objecten te verkopen of objecten in een Meerjarig Onderhouds Programma op te nemen. De definitieve integrale visie op vastgoed zal er in 2018 zijn. In 2016 en 2017 zullen er tussenvisies op vastgoed gemaakt worden.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

WAT WANNEER
Startnotitie vastgoed voor college en raad April en juni 2016
De basisgegevens op een eenduidige manier toegankelijk en beschikbaar 2e kwartaal 2016
De begroting inzichtelijk per pand. Hierdoor zicht op financiële inhaalslagen en het behalen van quick wins 3e kwartaal 2016
Een methodiek voor het bepalen van de kostendekkende tarieven. Zie speerpunt 3.
Inzicht in de volledige vastgoedportefeuille, inclusief de inkomsten en de uitgaven. 4e kwartaal 2016
Een vastgoedvisie voor alle gebouwen de komende 5 jaar, gericht op de technische gegevens. 4e kwartaal 2016
Per vastgoedobject vastgelegde exploitaties en kostendekkende huurtarieven. Hiermee krijgen we inzicht in de mate van subsidiering in het vastgoed. Ook krijgen wie hiermee zicht op mogelijke besparingen in de vastgoedportefeuille 1e/2e kwartaal 2017
Mogelijke besparingen door aanpassingen in de BTW- labeling van de gebouwen inzichtelijk. 3e kwartaal 2017
Een vastgoedvisie voor alle gebouwen, gericht op de technische- en financiële gegevens. 3e kwartaal 2017
Inzicht in het presteren van de gebouwen vanuit de gebruikers 1e kwartaal 2018
Mogelijke besparingen door optimalisaties in de exploitatie van de gebouwen 2e kwartaal 2018
Een integrale vastgoedvisie voor alle gebouwen, gericht op de technische-, financiële- en functionele gegevens. 2e kwartaal 2018

 

Aanpak

We volgen de startnotitie vastgoed.

In 2016 brengen we de basis van het technisch beheren van de vastgoedportefeuille verder op orde. In 2017 komen we financieel in control, vastgoed technisch gezien. 2018 richt zich op het integraal benaderen van vastgoed als geheel. Hierbij staat de eindgebruiker nu centraal.