Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

63. Minimabeleid

63. Minimabeleid
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

Wij willen weten wat de effecten zijn van het ophogen van de inkomensgrens tot 120%. Daarnaast willen wij weten of de GelrePas voor inwoners met een laag inkomen een middel is om deelname aan activiteiten te bevorderen. Hiervoor is het noodzakelijk het huidige minimabeleid te evalueren. Als wij de inkomensgrens ophogen tot 120% verwachten wij voor de uitvoering hiervan €336.000,00 extra nodig te hebben. Dit is inclusief €68.000,00 voor de uitvoeringskosten.

Beoogd effect

Verhogen participatiegraad voor een grotere groep inwoners met een laag inkomen door financiële drempels weg te nemen. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

 • Bestand pashouders Overbetuwe opgevraagd op 1 april 2016
 • Start onderzoek door KWIZ op 7 april 2016
 • Versturen enquête op 21 april 2016
 • Financiële effecten inkomensgrens bekend i.vm. Kadernota eind april 2016
 • Verwerken enquête week 19 2016
 • Verzamelen gegevens onderzoek mei 2016
 • Collegevoorstel  uiterlijk 29 juni 2016
 • Informatiememo raad uiterlijk 29 juni 2016
 • Politieke avond Voorronde 30 augustus 2016
 • Raadsadvies- en besluit in Raadsvergadering 27 september 2016
 • Overgangsperiode/ voorbereidende werkzaamheden september t/m december 2016
 •  Wijziging minimabeleid per 1-1-2017 

Aanpak: Wat willen wij meten:

 • Beperken wij met 110% de armoedeval
 • Wat is het effect bij ophogen inkomensgrens tot 120% (grootte doelgroep, effecten armoedeval, effect budget en personeel gemeente)
 • Hebben wij aandacht voor de meest kwetsbare groepen
 • Is het minimabeleid eenvoudiger en transparanter dan voorgaand beleid
 • Is er slechts in bijzondere situaties recht op financiële compensatie via de BB
 • Hebben wij sinds 1 januari 2014 meer grip op de uitgaven
 • Hebben wij in vergelijking tot de regio nog steeds een sterk en sociaal minimabeleid

Hoe willen wij dat meten:

 • KWIZ voert hiertoe een onderzoek uit. Start 7 april.

 Wat willen wij weten:

 • Stimuleert de GelrePas de deelname aan activiteiten
 • Sluit de GelrePas aan qua aanpak aan bij regiogemeenten
 • Hoe ervaren gebruikers de GelrePas
 • -Alternatief GelrePas (voor- en nadelen)

Hoe willen wij dat meten:

 • D.m.v. enquête onder pashouders (verzending 21 april 2016)
 • Gegevens monitor gemeente Arnhem (14 maart 2016)
 • Vergelijken klantenbestand en aantal passen (1 april 2016)