Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel

62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-06-2018

 • Praktische invulling geven aan lokale benadering van werkgelegenheid en arbeidsmatige participatie met als doel het lokaal bieden van werkgelegenheid en plekken voor arbeidsmatige participatie;
 • Focus ligt op doen, actie: samenwerking en afstemming tussen de interne partijen die zich met ondernemers/ werkgevers  bezighouden;
 • Werkvorm: gemeente in rol als facilitator voor initiatieven van werkgevers en verbindend met andere initiatieven

Beoogd effect

 • Een effectieve lokale benadering van werkgevers;
 • Mobiliseren van de lokale samenleving (werkgevers, verenigingsleven, zorgpartijen, wijk- en buurtschappen) om dicht bij huis werkgelegenheid en mogelijkheden van arbeidsparticipatie te verwezenlijken en als gemeente te ondersteunen;
 •  Pilot met nieuwe rol van gemeente: niet meer de organisator maar de facilitator, verbinder en/of initiator

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

 • Eindresultaat niet te benoemen: dit speerpunt is onderdeel van de transformatie en going concern

Aanpak

 • Goede monitoring op initiatieven en resultaten van de initiatieven;
 • Overleggen/afstemming met interne organisatie om dienstverlening aan werkgevers af te stemmen
 • Sparringsessies tussen bestuurder en de operationeel en inhoudelijk betrokkenen (focus, afstemming, inspiratie)
 • Sleutelpersonen die de “lijntjes” volgen en aan elkaar knopen