Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

60. Kernteams: doorontwikkeling

60. Kernteams: doorontwikkeling
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

De Sociale Kernteams maken een proces van doorontwikkeling door. De globale kaders waarbinnen de Kernteams opereren en de werkwijze ligt globaal vast. Doorontwikkeling dient plaats te vinden op de aspecten inrichting van de kernteams, preventie, creëren van vraaggestuurde algemene voorzieningen en het uitwerken van een effectiever samenwerkingsmodel met het loket Z&I (adviseursrol bij indicatiestelling). In de 2e helft van 2016 wordt de raad meegenomen in de definitieve visie op de Kernteams vanaf 2017.

Beoogd effect

  • Optimale en robuuste toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners.
  • Versterken algemene voorzieningen in kernen
  • Eenduidige positionering van de Kernteams, zowel intern als extern

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Tussenresultaat

Het college heeft besloten om medio 2016 op basis van een scenario onderzoek te komen tot een definitief inrichtingsmodel voor de Kernteams. Samen met de rapportage van de Effectencalculator 2015/2016 vormt dit het tussenresultaat van dit speerpunt. De medewerkers van de Kernteams worden geconsulteerd voor het scenario onderzoek.

Eindresultaat

De gemeenteraad wordt actief betrokken in de door het college opgestelde visiedocument voor de Kernteams vanaf 2017. De uitkomst van het raadsbesluit vormt tevens de basis voor het interne ontwikkelproces voor de vorming van een nieuw team “Sociaal Domein”.

Het eindresultaat is een vastgesteld visiedocument “Sociaal Kernteams Overbetuwe”.

Planning

In de periode maart – mei vindt de ambtelijke voorbereiding van het scenario onderzoek en visiedocument plaats.

In de periode juni / juli zal de rapportage “Effectencalculator 2015/2016” gereed zijn, alsmede een beknopte tussenrapportage Kernteams. Deze twee documenten vormen de basis voor het visiedocument dat door het college in juli zal worden vastgesteld

De gemeenteraad wordt in september / oktober geconsulteerd om te komen tot een definitief visiedocument. Op basis hiervan worden Kernteams verder ingericht en krijgen een plek in de ontwikkeling van een nieuw team “Sociaal Domein”.

  • De omschrijving is gewijzigd