Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

59. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners

59. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-06-2018

Minimaal 50 (tijdelijke) woningen realiseren in 2016. Het woningbouwprogramma voor permanente sociale huurwoningen wordt versneld. In 2016 zal het effect hiervan nog gering zijn.

Beoogd effect

Huisvesten vluchtelingen met status conform de wettelijke taakstelling op een zodanige wijze, dat de wachttijd van reguliere woningzoekenden niet langer wordt. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  • Op 14 maart 2017 heeft de raad besloten om een krediet beschikbaar t stellen voor de bouw van 26 doorstroomwoningen (20 in Elst/6 in Zetten)
  • Eind 2017: realisatie van 26 tijdelijke woningen in 2017:

Aanpak

Het college heeft een projectplan vastgesteld waarin afspraken en ambities zijn benoemd en een planning is uitgewerkt om de opgave voor 2016 én voor de komende jaren duurzaam te realiseren. In intensief periodiek overleg tussen gemeente en de woningbouwcorporaties worden locaties in Overbetuwe geselecteerd om tijdelijke woningbouw te plegen die in 2017 wordt opgeleverd. Er is veel aandacht voor communicatie met raad, burgers en alle betrokken en meedenkende partijen. Tegelijkertijd is en wordt een inspanning gepleegd om woningbouw op bestaande woningbouwlocaties te versnellen in overleg met diverse partijen. Het laatste is een taai proces.