Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

58b. Landschapspark De Danenberg

58b. Landschapspark De Danenberg
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016

Ontwikkelen van een sterke samenhangende landschappelijke structuur die mogelijkheden biedt voor recreatie en toerisme en welke tegenwicht bieden tegen verstedelijking.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

1. Ontwikkeling en realisatie park De Danenberg.  2018 en volgende
a. Opstellen gedragen definitief ontwerp met ontwikkelaar De combinatie 2017/2018
b. Opstellen voorontwerp bestemmingsplan gereed
c. Afspraken gegarandeerde projecten 2017/2018
d. Financiering zoeken voor niet gegarandeerde delen en beheer 2017/2018
e. Opstellen beheerplan 2017/2018

 

Aanpak

Voor de aanpak en realisatie van de landschappelijke en recreatieve hoofdstructuren en 42 woningen heeft de gemeente diverse contractuele afspraken gemaakt met initiatiefnemer De Brouwerij. Belangrijk is dat er binnen de gemeente voor het behalen van de genoemde resultaten integrale afstemming plaatsvindt om voor inwerkingtreding van het bestemmingsplan te kunnen sturen