Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

58a. Landschapspark Park Lingezegen

58a. Landschapspark Park Lingezegen
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

Ontwikkelen van een sterke samenhangende landschappelijke structuur die mogelijkheden biedt voor recreatie en toerisme en welke tegenwicht bieden tegen verstedelijking.

Beoogd effect

  1. Realisatie en doorontwikkeling van park Lingezegen.
  • Realiseren basisuitrusting vóór 2019.
  • Missing links en knelpunten oplossen vóór 2019.
  • Uitbreiden met nieuwe gebruiksmogelijkheden.
  • Opzetten solide beheer/parkorganisatie na 2019.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

B&W advies en brief aan park over missing links en knelpunten. 1e kwartaal 2016
Uitwerken van (gemeentelijke) strategie park Lingezegen. 2e kwartaal 2016
Standpuntbepaling strategie in B&W en raad. 3e kwartaal 2016

 

Aanpak

In een notitie missing links en knelpunten maken we de belangen voor Overbetuwe inzichtelijk. Op basis daarvan kan wethouder Hol het gesprek aangaan met betrokken partijen op welke wijze de missing links ingevuld worden. Voor de doorontwikkeling van het park werken we een strategie uit.