Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

56. Schil Zetten Hemmen

56. Schil Zetten Hemmen
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-11-2018

De dorpsgemeenschap wil graag een algemene begraafplaats. De gemeente heeft besloten dit te faciliteren. Daarnaast wil Stichting Lijndensch Fonds (SLF) een landschappelijke bufferzone creëren, mede door middel van landschappelijk wonen, tussen de kern Zetten en het landgoed Hemmen. Woonstichting Valburg wil aan de Veldstraat ecologische woningen ontwikkelen.

Beoogd effect

Een proces doorlopen dat uiteindelijk is gericht op realisatie van een landschappelijke bufferzone, met daarin een begraafplaats, woningen en recreatieve functies. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Het proces burgerparticipatie is in Q1 van 2017 afgerond.  In januari 2017 is een (nieuwe) visiekaart 'schilplan Zetten - Hemmen' aangeleverd. Mede op basis van de burgerparticipatie en genoemde visiekaart is  een overeenkomst met de initiatiefnemende partij SLF gesloten voor de realisatie van:

- Een begraafplaats, inclusief parkeerplaats en ontsluiting;

- Openluchttheatertje;

- Woongebouw Molenstraat;

- Haventje nabij pannenkoekenhuis;

- Legalisatie van de parkeerplaats nabij het pannenkoekenhuis.

 De initiatiefnemer heeft in mei 2017 de gevraagde informatie aangeleverd voor de procedure bestemmingsplan. Nadat aanvulende informatie is ontvangen is de procedure bestemmingsplan in voorbereiding genomen en zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het ontwerp bestemmingsplan zal in Q4 van 2017 of Q1 van 2018 ter visie worden gelegd. Verwachting is dat het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018 wordt vastegesteld. Realisatie zal daarna naar verwachting eveneens in 2018 plaatsvinden,

Het eindresultaat is een landschappelijke bufferzone tussen de kern Zetten en landgoed Hemmen.