Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

54. Elst Centrum

54. Elst Centrum
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-04-2018

Er is een plan van aanpak ‘Hart van Elst’ vastgesteld. Deze heeft de richting van ontwikkeling van zowel het openbare gebied als de ontwikkellocaties bepaald. Vervolgens zijn vanaf 2009 de Nota van uitgangspunten Centrum Elst en het Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst en de vastgesteld. Deze bepalen de verschijningsvorm en geven kaders voor de uitwerking van het openbaar gebied en de ontwikkellocaties.

Beoogd effect

Herontwikkeling van het Centrum van Elst, waarbij integraal de potentiële bouwlocaties worden ontwikkeld en de openbare ruimte wordt heringericht.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Herinrichting openbaar gebied

De herinrichting van het openbaar gebied is in vijf fasen uitgevoerd. Hiermee hebben de Dorpsstraat en aanliggende straten een nieuw rioolstelsel en moderne uitstraling gekregen. In het najaar 2017 wordt bezien of gewenste aanpassingen in de openbare ruimte, en buiten de scope van het project vallen, gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare middelen. In Q3 van 2017 wordt daarnaast onderzoek naar verkeersveiligheid afgerond.

Het budget voor de fasen in 2013 t/m 2017 bedroeg (netto na aftrek van subsies en bijdragen)  € 4.065.000,- . Naar verwachting kan het project, waarvoor opdracht is gegeven,  binnen budget worden gerealiseerd.

Ontwikkellocaties

Europaplein Noord (44 appartementen met commerciële ruimte), Valburgseweg (Albert Heijn, commerciële ruimten en parkeerde) en Sint Maartenstraat (21 appartementen)  en Irenestraat (10 zorgappartementen) zijn afgerond.

De bestemmingsplannen voor de ontwikkellocaties Europaplein Zuid (15 appartementen) en Irenestraat (beschut wonen) zullen voor vaststelling worden behandeld in de raad van december 2017. Realisatie zal in 2018 plaatsvinden.

Voor Land van Tap worden momenteel de kaders bepaald. Na vaststelling en opdracht zal het project worden opgestart.

In de afronding van het project is de gelegenheid ontstaan grond te verwerven zodat een passage tussen Europaplein en Werenfriedplein gerealiseerd kan worden. De verwerving en realisatie kan plaatsvinden binnen beschikbare budgetten.

Buiten de scope van het project is in het centrum is tijdens de werkzaamheden een archeologische vondst gedaan en is een motie aangenomen de verkeersveiligheid in het centrum te verbeteren.

 

 

Aanpak

De herinrichting van het openbaar gebied is in opdracht van gemeente uitgevoerd door externe partijen. Hiervoor zijn door middel van openbare aanbestedingen opdrachten verstrekt. Een en ander op basis van het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan en Nota van Uitgangspunten. De directievoering wordt door gemeente Overbetuwe zelf uitgevoerd.

Met de grondeigenaren van de ontwikkellocaties zijn of worden overeenkomsten gesloten voor ontwikkeling conform het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan en Nota van Uitgangspunten.