Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels

53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 26-06-2016

Uitvoeren haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsleidingen.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

2015 en 2016; gesprekken met TenneT voor uitbrengen offerte haalbaarheidsonderzoek

In het 2de kwartaal van 2016 start haalbaarheidsonderzoek en wordt opgeleverd voor 1 oktober 2016 In november 2016 bepaalt college de vervolgstappen

Beoogd effect

Een haalbaarheidsonderzoek die de verschillende verkabelingsvarianten (ook omlegging en aantakking van hoogspanningsleidingen) en de totale verkabelingskosten voor Overbetuwe helder in beeld brengt ten behoeve van besluitvorming over verkabeling door de raad.

Aanpak

In de kadernota 2015 is voor 2015 een eenmalig bedrag van € 50.000 opgenomen voor het uitvoeren van een ‘haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningslijnen’. Doordat de Eerste kamer de Wet Stroom op 22 december 2015 heeft verworpen, is het tot op dit moment niet duidelijk wat de ‘verplichte wettelijke’ bijdragen van de gemeenten zijn, als de gemeente het besluit neemt te ‘verkabelen’. Het verwerpen van de wet was voor ons de aanleiding het haalbaarheidsonderzoek uit te stellen. Op dit moment wordt door het ministerie van EZ samen met de VNG en het platform Hoogspanning gewerkt aan een reparatie van de wet.

Onlangs hebben wij nog gesprekken met TenneT gehad over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek zal afhangen van de snelheid waarmee het wetgevingsproces vormt krijgt. Wij verwachten hier aan het einde van het 2de kwartaal mee te starten 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning:

  • Gesprekken met TenneT over de uitvoering van het onderzoek (1e helft 2016)
  •  Uitvoering Haalbaarheidsonderzoek  (2e helft 2016)
  •  B&W-advies (november 2016)
  • Informatiebijeenkomst raad (jan 2017)