Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

24. Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden

24. Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden
Portefeuillehouder
Asseldonk Toon, van
Engels Rob
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 21-06-2016

We pleiten bij onze samenwerkingspartners voor het opleggen van een taakstelling aan de samenwerkingsverbanden ODRA en de VGGM. Dit moet resulteren in een besparingsbedrag van € 26.783 in 2018.

Beoogd effect

Voorgenomen besparing is gerealiseerd met zo min mogelijk maatschappelijke impact

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Besluitvorming colleges van B&W oktober 2016
Besluitvorming DB en AB van samenwerkingsverbanden februari 2017
Structurele besparing op samenwerkingsverbanden van € 26.783,00 per jaar vanaf 2018

Aanpak

Opstellen plan van aanpak realisering taakstelling
Ambtelijk overleg met gemeenten, provincie (m.b.t. ODRA), VGGM en ODRA over de te realiseren taakstelling

Opmerking

Uit de jaarrekening 2014 van VGGM blijkt dat er sprake is van een structureel voordeel van € 54.000,00. Voorstel is om vanaf 2018 hiervan € 27.000,00 aan te wenden voor het realiseren van de taakstelling samenwerkingsverbanden.