Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

23. Huisvesting OBC

23. Huisvesting OBC
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 29-04-2020

Gemeente Overbetuwe en het Over Betuwe College (OBC) in Elst hebben de intentie om samen te zoeken naar een oplossing voor het huidige huisvestingsprobleem van het OBC. De huidige locaties van het OBC Elst voldoen, ondanks de aanwezigheid van moderne onderwijskundige voorzieningen, niet meer aan de eisen van moderne onderwijshuisvesting. Daarnaast is door de gestage groei van de school meer onderwijsruimte nodig. Ook de huisvesting in twee gebouwen die op 800 meter van elkaar liggen is niet ideaal. Het OBC is daarom in overleg met de gemeente Overbetuwe over de huisvesting.

Beoogd effect

In stand houden van een divers onderwijsaanbod in voldoende ruime, adequate en toekomstbestendige schoolgebouwen., met een kwalitatief goede leer- en ontwikkelomgeving 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

De gemeente heeft een bedrag van €6.051.207,33 opgevoerd in de Kadernota 2016-2019 voor de jaarschijf 2017. In Q3 doen wij een voorstel aan de raad over locatie voor deze nieuwbouw.

Aanpak

De gemeente vormt samen met bestuur van OBC de stuurgroep huisvesting. Deze stuurgroep zoekt naar een nieuwe locatie voor nieuwbouw. Hierover moet in het tweede kwartaal van 2016 overeenstemming worden bereikt om met nieuwbouw in 2017 te kunnen starten. Ook de bijdrage van OBC aan bouw- en of locatiekosten is nog onderwerp van gesprek.