Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

21. Economisch Uitvoeringsprogramma

21. Economisch Uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Asseldonk Toon, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

In 2015 is door het college het Economisch Uitvoeringsprogramma 2015-2016 vastgesteld. Dit programma is in samenwerking met het Overbetuwse bedrijfsleven opgesteld (enquête verstuurd naar alle Overbetuwse ondernemers en een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met diverse ondernemersnetwerken). Er staan drie speerpunten in het Economisch Uitvoeringsprogramma die uitgewerkt zijn in concrete acties:

  1. Ambitie en samenwerking
  2. Ondernemersvriendelijke dienstverlening
  3. Sterke en vitale werklocaties (o.a. Elst als het (winkel)centrum van de Betuwe)

 

Het Economisch Uitvoeringsprogramma is aangepast/verlengd voor de periode 2017-2018. In 2017 wordt er een omgevingsvisie opgesteld voor Overbetuwe. In deze ruimtelijk economische visie worden onder andere strategische keuzes gemaakt over de ruimte die ondernemers innemen en nodig hebben om optimaal te kunnen ondernemen. Ondernemers worden bij het opstellen van deze visie betrokken. De omgevingsvisie wordt in de 2018 afgerond en dit Economisch Uitvoeringsprogramma zal daarop worden afgestemd en waar nodig aangepast.

 

Beoogd effect

  • Gemeente Overbetuwe wordt door Overbetuwse ondernemers getypeerd als een ondernemersvriendelijke gemeente
  • Gemeente Overbetuwe werkt samen met lokale en regionale partners aan een sterk vestigingsklimaat en staat hierom ook bekend (profilering en communicatie)
  • Elst is ’het’ winkelcentrum van de Betuwe (sterke samenwerking tussen Centrum Management Elst en de gemeente Overbetuwe)