Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

16. Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen

16. Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 31-12-2017

Het bevorderen van optimale fietsverbindingen tussen de kernen. De studie maakt inzichtelijk waar kansen liggen voor optimalisatie van fietsverbindingen tussen de kernen.

Beoogd effect

  • Optimale fietsverbindingen tussen de kernen
  • Toename van gebruik fietsverbindingen

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Wat Wanneer
Bestuursopdracht vaststellen college  juni 2016
Rapportage vierde kwartaal 2016
B&W advies eerste kwartaal 2017
Raadsadvies eerste kwartaal 2017

 

Aanpak

Onderzocht wordt welke verbindingen verder geoptimaliseerd kunnen worden binnen Overbetuwe. Het onderzoek bestaat o.a. uit een analyse van het bestaande fietsnetwerk (gebruik en kwaliteit) en in beeld brengen van relevante (beleid)ontwikkelingen.

De uitkomsten worden besproken met diverse partijen zoals de fietsersbond, provincie, omliggende gemeenten en dorpsraden. Uiteindelijk leveren deze inzichten een voorstel op met kansrijke projecten. Naast deze projecten wordt een voorstel gedaan voor financiering.