Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

05. Visie zwembaden

05. Visie zwembaden
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

Het zwembad De Helster in Elst kan nog 10 jaar mee tot 2022 (in 2012 is groot onderhoud uitgevoerd op basis van instandhouding voor nog 10 jaar). De exploitatieovereenkomst met zwembad De Leygraaf in Zetten loopt af in 2023. Voor die tijd moet er een visie op zwembaden zijn.

Beoogd effect

Door een visie op zwembaden in 2018 te ontwikkelen zijn alle mogelijke opties, zoals in eigen beheer houden (nemen), privatiseren of regionaliseren bekeken. Ook de toekomstige locatie(s) en gewenste omvang maakt daarvan deel uit.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Oprichting werkgroep 3e kwartaal 2017.

Aanpak

In het coalitieprogramma is opgenomen om de visie op zwembaden in 2018 uit te voeren. Voor het einde van 2017 zal hiervoor een werkgroep worden samengesteld. 

Het uitvoeringsadvies voorzieningennota is op 6 mei 2015 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Dit speerpunt is geagendeerd voor 2017/2018.