Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

02. Aanleg Kunstgrasveld buitensportvereniging (SC Valburg)

02. Aanleg Kunstgrasveld buitensportvereniging (SC Valburg)
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 29-09-2017

In 2015 zijn bij 4 voetbalverenigingen (te weten RKSV Driel, SDOO, SVHA en SC Elistha) 4 kunstgrasvelden aangelegd, uitgaande van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze verenigingen. Deze opdracht is inmiddels afgerond. Door voetbalvereniging SC Valburg is ook de wens uitgesproken voor de aanleg van een kunstgrasveld op hun sportpark. Deze vereniging beschikt nog niet over een kunstgrasveld.

Beoogd effect

Een duurzame gebruiks- en onderhoudsvriendelijke sportvoorziening voor SC Valburg, die ook is te gebruiken voor andere activiteiten die de sociale samenhang in de kern bevorderen.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  • Gesprekken met SC Valburg over de exacte invulling en de verwachtingen (2e helft 2016)
  • Intern onderzoek ontwikkelmogelijkheden (2e helft 2016 & 1e  kw 2017)
  • Informatiememo B&W over ontwikkelmogelijkheden(april 2017)
  • Opnemen in Kadernota en begroting 2018 (juni en oktober 2017)
  • Aanbestedingsprocedure (1e kwartaal 2018)
  • Gunning (=B&W advies) (mei 2018)
  • Aanleg (zomer 2018)

Aanpak

SC Valburg beschikt nu over 2 velden en een trainingshoek. Met de aanleg van een kunstgrasveld ontstaat er deels ruimte voor een andere ruimtelijke invulling van het huidige sportpark. Gekoppeld aan de gesprekken met SC Valburg over de exacte invulling, zal intern het traject over deze alternatieve invulling opgestart en ingevuld moeten worden. Deze andere invulling kan mogelijk een financiële bijdrage leveren aan de aanleg van het kunstgrasveld. Als beide trajecten in hoofdlijnen zijn afgerond is globaal het benodigde budget bekend. Aanleg is gepland in de zomer van 2018.