Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

01. Kernenestafette (kracht van kernen)

01. Kernenestafette (kracht van kernen)
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 30-12-2017

Omschrijving: De gemeente maakt zich sterk voor ‘krachtige kernen’. De 'sociale' agenda’s van de kernen worden bepaald door thema’s rond levendigheid en sociale vitaliteit die de kernen zelf als urgent ervaren. We vragen om meer inzet van de samenleving en bieden dus ook meer ruimte voor initiatieven van bewoners zelf. De gemeente ondersteunt hen daarbij als dat nodig is. De Kernenestafette is de manier waarop dit wordt georganiseerd; de werkwijze om de kernen te ondersteunen bij het bepalen en uitvoeren van hun agenda’s.

Beoogd effect

Het versterken van de levendigheid en sociale vitaliteit van de kernen vanuit de urgentie van de kernen zelf, waarbij er meer ruimte komt voor inzet van de samenleving en voor initiatieven van bewoners zelf. Daarnaast het opdoen en delen van ervaring in de ‘nieuwe’ manier van samenwerken tussen samenleving en gemeente.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Tussenresultaat

Eind 2015 is de kernenestafette van start gegaan. De kernen Oosterhout, Driel, Heteren, Elst-Zuid en Slijk-Ewijjk hebben onder begeleiding van Spectrum gewerkt aan het verder ontwikkelen van initiatieven uit de kern waarvoor urgentie werd ervaren en energie en krachten uit de kernen gebundeld om een bijdrage te leveren aan de levendigheid en/of sociale vitaliteit van de kern.

Eindresultaat

In totaal hebben 5 kernen een proces in de Kernenestafette doorlopen.

Planning (opgenomen in actielijst)

  • De Kernenestafette heeft in 2017 doorgelopen. Met een evaluatie (en advies) zal de Kernenestafette eind 2017 afgesloten worden. Een informatiememo met de evaluatie wordt in januari 2018 aan de raad verzonden.