Meer
Publicatiedatum: 08-05-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Monitor Sociaal Domein 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
1. Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
2. Algemeen beeld 2017 Blz. 5  
Algemeen beeld 2017 Blz. 6  
3. Monitoring thema's beleidsplan Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
3.1 Dichtbij Blz. 9  
Samenvatting 'Thema dichtbij' Blz. 10  
Doelstellingen Blz. 11  
De lokale basisvoorzieningen worden verder opgebouwd en versterkt Blz. 12  
Meer lokale initiatieven van instellingen en inwoners Blz. 13  
3.2 Bereikbaar Blz. 14  
Samenvatting 'Thema Bereikbaar' Blz. 15  
Doelstellingen Blz. 16  
Zorg, ondersteuning en participatie blijven financieel mogelijk voor inwoners Blz. 17  
Onze toegang tot zorg en ondersteuning is begrijpelijk, vindbaar en benaderbaar Blz. 18  
3.3 Kwaliteit Blz. 19  
Samenvatting 'Thema kwaliteit' Blz. 20  
Doelstellingen Blz. 21  
Meer innovatie in zorg en ondersteuning bij onze partners (zorgaanbieders) en via maatschappelijke initiatieven Blz. 22  
Inwoners zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening Blz. 23  
Inwoners zijn tevreden over de verleende zorg Blz. 24  
3.4 Betaalbaar Blz. 25  
Samenvatting 'Thema betaalbaar' Blz. 26  
Toelichting financieel overzicht sociaal domein 2017 Blz. 27  
Doelstellingen Blz. 28  
Betaalbaar Blz. 29  
4. Maatwerkondersteuning in de drie domeinen Blz. 30  
4.1 Domein Participatie Blz. 31  
Inleiding Blz. 32  
4.2 Domein WMO Blz. 33  
Inleiding Blz. 34  
4.3 Domein Jeugd Blz. 35  
Inleiding Blz. 36  
Pilot A poule Blz. 37  
Pilot Dyslexie Blz. 38